Membumikan Kaunseling Rabbani

Abstract

Kaunseling Rabbani adalah istilah baru digunakan semata-mata untuk memenangkan Deen Allah dengan mendaulatkan Kaunseling/ Tarbiyah Rabbani di abad 21 ini. Istilah ini wajar dimanfaatkan untuk mewujudkan kembali ‘Khaira ummah,” model masyarakat yang difirmankan Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Ali-Imran ayat 110. Bagaimana proses melahirkan Khaira ummah itu dilakukan? Menggunakan ‘sibghatallah’ (acuan Allah), Rasulullah SAW mulakan dengan mensejahterakan jiwa ‘qalbun salim’ dalam diri baginda terlebih dahulu. Kemudian mewujudkan ‘usrah hakiki’ terdiri daripada ahli keluarga baginda. Ramai rijal ummah (kaunselor Rabbani) dilahirkan melalui proses Kaunseling Rabbani ini hingga Islam tersebar ke seluruh pelusuk dunia melalui perjuangan dan pengorbanan mereka membebaskan manusia dari perhambaan kepada hawa nafsu dan perhambaan sesama manusia kepada perhambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala semata-mata. Inilah hakikat kemerdekaan sebenarnya melahirkan generasi Rabbani menTAUHIDkan Allah dalam segenap kehidupan mereka tanpa mengabaikan kemajuan fizikal untuk memakmurkan alam ini.

Keywords

Kaunseling Rabbani, Khaira Ummah, Sibghatallah, Usrah Hakiki / Haraki dan Kemerdekaan sebenarnya.

References

  1. Amazing Al-Qur’an.2013. Karya Bestari, Malaysia.
  2. Abdullah Nasih ‘Ulwan.1989. Islam dan Cinta. Pustaka Salam
  3. Abdul Kadir Al Jailani, ‘Lautan Hikmah Kekasih Allah’, Penerbit : Diva, Indonesia
  4. Ghazali (Imam). 1990. Bimbingan Mu’minin. Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd.
  5. Norlida Md.Top. 2017.Kaunseling Rabbani. Smartop Global Services, Perlis Malaysia
  6. Sa’id Hawa. 2007. Tazkiyatun Nafs. Pena Pundi Aksara, Indonesia
  7. Solihin Abu Izzuddin. 2016. Back To Tarbiyah. Pro-U Media, Yogyakarta
  8. Tafsir Pimpinan Ar Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an, JAKIM, 2001.
  9. Manual Kaunseling Syar’ie, JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), 2013.Psikologi Islam, Penerbit UKM Bangi, 2016.
  10. You tube Ustaz Budi Ashari, Peggy Melati Sukma, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Mustafa Omar, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Hanan AtTakki dan Ustaz Omar Mita

DOI : https://doi.org//175