Kajian tindakan pendekatan PRODTAS (Psikologi Islam dan Penggunaan Website Pendidikan) dalam meningkatkan kecemerlangan disiplin dan akademik pelajar

Abstract

Kajian ini telah dijalankan bagi mengkaji sejauh mana Pendekatan Psikologi Dan Blog Pendidikan Dalam Membantu Pelajar Yang Lemah Bahasa Melayu Dan Sejarah digunakan sebagai pendekatan tambahan untuk membantu kejayaan pelajar. Pengumpulan maklumat pelajar yang lemah Bahasa Melayu Dan Sejarah diperolehi dari GPK Kurikulum dengan kerjasama Setiausaha Peperiksaan SPM dan guru intervensi. Peserta kajian adalah 5 orang pelajar Tingkatan 5 dari sekolah menengah di Kuantan yang mengalami masalah gagal dalam matapelajaran wajib lulus SPM (Bahasa Melayu dan Sejarah). Hasil kajian menunjukkan pelajar yang gagal dalam matapelajaran wajib lulus SPM boleh lulus SPM dengan menggunakan gabungan kaedah psikologi, blog pendidikan, Pemantapan Emosi, Sakhsiah dan Jatidiri serta pendidikan agama melalui Penguasaan Fardhu Ain dan Tahsin Solat untuk membantu murid tersebut.

Keywords

Pendekatan PRODTAS.

References

  1. Abdullah Sani Yahaya (2005). Mengurus Disiplin Pelajar. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
  2. Azizah Abdullah (2016). Nota-nota Creative Art Therapy.
  3. Ee Ah Meng. (1997). Pedagogi Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah (Semester II):Siri Diploma Perguruan. Selangor Darul Ehsan:Percetakan Polygrafic (M) Sdn. Bhd
  4. Mohamed Hatta Shaharom. (2004). Psikologi & Kaunseling Remaja:Panduan Remaja Membimbing Diri Sendiri. Kuala Lumpur: PRIN-AD Sdn. Bhd..
  5. Siti Taniza Toha, Norazlena Awang, Normi Hanim Abdul Majid dan Salmiah Hasan (2014) Modul Pengurusan Terapi Seni Kreatif Edisi Organisasi. Putrajaya: Bahagian Psikologi dan Kaunseling KPM.
  6. Sufean Hussin dan che Zainon Omar. (2002). Masalah Remaja Daripada Keluarga Ibu Tunggal:Siri Laporan Kajian Masyarakat. Kuala Lumpur:Tinggi Press Sdn. Bhd.
  7. Yatimah Sarmani dan Mohd Tajudin Ninggal (2011). Teori Kaunseling Al Ghazali. Selangor Darul Ehsan. PTS Islamika Sdn Bhd

DOI : https://doi.org//173